ÇALIŞMA ALANLARI

Şirketler Hukuku

 • Şirket kuruluşu
 • Şube ve irtibat bürosu kuruluşu
 • Şirket ana sözleşmeleri
 • Şirket genel kurulları
 • Hisse/Mal varlığı satın alma sözleşmeleri
 • Sermaye artırılması ve azaltılması
 • Şirketlerin satın alınması ve satılması
 • Durum İncelemeleri-Due Diligence
 • Sigorta
 • Ortak Girişim

Ticaret Hukuku

 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Distribütörlük Sözleşmeleri
 • Acentelik Sözleşmeleri
 • Franchising Sözleşmeleri ve Uygulamaları
 • Alım-Satım Sözleşmeleri
 • Uluslar arası ve iç hukuk sözleşme uygulamaları

İş Hukuku

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve görüşülmesi
 • İş akdinin feshedilmesi hallerinde dava takibi
 • İş hastalıkları ve iş kazaları
 • İş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği konularında kanun ve yönetmeliklerin yorumlanması ve uygulanması

Yabancı Yatırımlar

 • Türkiye’de yabancı yatırımcılara hukuki yardım ve temsil
 • Şirket kuruluşu
 • Şube ve İrtibat bürosu kuruluşu
 • Yatırım onay ve teşvikleri için devlet kurumlarında yardım
 • Yurt dışına yapılacak yatırımlar
 • İşçi göçü ve vizeler
 • Oturma izni-çalışma izni
 • Türkiye’de emlak edinme

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra ve İflas Takipleri ve buna bağlı davalar
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
 • Rehinli Alacaklar
 • Kredi sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili

Gayrimenkul Hukuku

 • Ticari arsalar ve meskenler için hukuki inceleme raporu hazırlanması
 • Kredi ve ipotekler
 • Gayrimenkul vergilendirmeleri hakkında danışmanlık
 • Sözleşmelerin hazırlanması
 • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlık ve temsil
 • Yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkul alımı ve satımı sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri

Uluslar arası Ticaret Hukuku

 • Serbest Bölge İşlemleri
 • Gümrük Hukuku
 • İthalat ve İhracat Hukuku

Devletler Özel Hukuku

 • Kanunlar İhtilafı
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının ve Yabancı tahkim kararlarının tenfizi
 • Yabancılar Hukuku; vizeler, izinlerin alınması, yapılmış vatandaşlık başvuruların takibi

Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması hakkında danışmanlık
 • Patent
 • Telif Hakları
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve görüşülmesi
 • İlgili ve yetkili kurum ve kuruluşlar için başvuruların görüşülmesi ve takip edilmesi

Aile / Miras Hukuku

 • Evlilik Öncesi Anlaşmalar
 • Boşanma
 • Çocuk velayeti
 • Evlat edinme
 • Miras

Dava

 • Faaliyet alanındaki her konuda dava ve temyiz süresince avukatlık hizmetleri
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru ve yargılama sürecinin takibi
 • Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Comments are closed.